Her vil vi lage klubbens fotoalbum, alle kan sende inn bilder for å legges ut her. Husk medlemsnummer.